Fem frågor om Sunne träbyggnadsutbildning

Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsledare Industriell Träbyggnad i Sunne är inne på sin första termin. Vi ställde några frågor till Lars Atterfors som är ordförande i ledningsgruppen för den nya utbildningen.

Hur har utbildningsstarten varit?
– Mycket bra, intresset från deltagarna är stort och engagemanget vid träffarna är tydligt.

Vad har ni fått för respons av elever och deltagande företag?
– Eleverna är engagerade och spridningen i ålder och tidigare erfarenhet har gjort att det blir ett bra utbyte mellan studenterna. Företagen uttrycker sitt gillande och det är flera företag som har anställda som kombinerar arbete med utbildningen. Jag har vid flera tillfällen hört företagare nämna utbildningen i andra sammanhang som en riktig satsning.

 Vem riktar sig utbildningen till?
– Framförallt personer med förkunskaper inom bygg som vill lära sig att hantera de nya träbyggsystem som utvecklats här i Skandinavien de senaste 15 åren. Det vanliga utbildningssystemet är inte riktigt ikapp kunskapsmässigt och utbildningens syfte är att minska det gapet. Då vi har baserat behovet på en djupanalys hos alla typer av aktörer, från de största entreprenörerna till specialister på industriellt träbyggande, innehåller utbildningen också en gedigen bit kring arbetsledning samt lagar och regler. Det ger våra studenter verktyg för att vara trygga i en arbetsledande ställning på jobbet.

 När är nästa ansökningsperiod?
– Vi har bestämt att ansökningstiden är från den 2 mars fram till den 12 juni 2020 med kursstart i början av september.

Finns det något som företag inom träbyggindustrin kan göra för att stötta utbildningen?
– Absolut. Främst att uppmana intresserade medarbetare att gå utbildningen. Vårt upplägg med distans- och egenstudier via videolänk med inspelade föreläsningar gör att det går utmärkt att kombinera med en anställning. Vi är också mycket tacksamma för möjligheten att komma ut till företagen under LIA-perioderna (Lärande i arbete). Studenterna får lära sig i en verklig miljö, samtidigt som de kan hjälpa till med saker som det kanske inte finns kunskaper eller tid till att prioritera på arbetsplatsen idag.

Läs mer om utbildningen.