Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus har vi på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik.

Vi leder kommunikationsarbetet kring trä­byggnadsutvecklingen och erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-­ och Möbelföretagen (TMF).

Kansliets verksamhet leds av Susanne Rudenstam. I styrgruppen för Sveriges Träbyggnadskansli sitter Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen samt Hans-Eric Johansson, senior advisor.

Träbyggandets vinster

Att bygga med modern träbyggnadsteknik är inte en materialfråga utan en systemfråga. Skillnaden är uppenbar när man jämför träbyggnadstekniken med de traditionella byggmetoderna.

Med industriell träbyggnadsteknik:

  • kan byggtiderna på arbetsplatsen kortas med 70 %.
  • bygger vi industriellt och ersätter byggarbetsplatsen med en montageplats.
  • använder vi industriell precision och bygger i en torr, kvalitetssäkrad fabriksmiljö.
  • minskar vi koldioxidutsläppen med 50 % sett ur en 50-årig livscykel.

Du kan också ladda ner foldern Modernt träbyggande (.pdf)