DEBATT. Marknaden, politikerna och industrin är eniga – Sverige ska bygga mer med trä. För att det ska bli verklighet krävs dock att staten som landets största beställare går före genom att anpassa upphandlingsprocessen för offentliga bolag, skriver 14 företrädare för träbyggindustrin.

Reducerade klimatutsläpp, fler bostäder, hållbara städer och ett Sverige som inte bara ska växa utan också leva. Så låter politiken när Sverige möter framtiden. Inte bara i en regeringsförklaring utan i två. Men framtiden är redan här och svaret kommer från den samlade träbyggindustrin. Med perspektivet 2025 står vi rustade och kan påskynda politiken, bygga mycket, snabbt och med så litet klimatavtryck som möjligt.

Stefan Löfvens sommarturné påbörjades onsdagen den 3 juli med ett besök hos Stora Enso där vi, den samlade träbyggindustrin, överlämnade vår färdplan för ett ökat träbyggande. I samband med överlämnandet betonade statsministern betydelsen av byggsektorns omvandling och behovet av ett ökat träbyggande för såväl klimatnytta som ökad produktivitet.

Nu gäller det att politiken lägger i nästa växel och låter det offentliga gå före för att nå de mål och ambitioner som är satta. Vi måste bygga mycket och smart, men också med klimat, långsiktighet och kvalitet i fokus. Det kanske låter som en motsägelse men lösningen för städernas framväxt finns till stor del utanför städerna, nära den råvara som förädlar Sveriges städer och gör träbyggsektorn till en av de snabbast växande industrigrenarna.

Med ny kunskap om byggsektorns klimatavtryck och vad som i realiteten är hållbart, har politiken pekat ut en riktning som tryggar de investeringar som görs i träbyggindustrin och som utvecklar den moderna träbyggsektorn. Marknaden, politikerna och industrin är eniga. Vi vill och ska bygga mer med trä.

Industrin förflyttar sig snabbt för att möta en ökad efterfrågan. Målsättningen är att bygga upp en kapacitet som kan tillgodose 50 procent av flerbostadsbyggandet och 35 procent av övriga byggnader redan 2025. Men träbyggindustrins framväxt handlar om mer än bara bostäder – det handlar om ett systemskifte där vi inte bara svarar mot problem och behov utan också driver utvecklingen framåt vad gäller innovation, klimatneutralitet och arbetstillfällen i hela landet.

Vi förändrar byggandet från grunden genom en ökad förtillverkning där vi monterar i stället för att bygga. Detta skifte skapar en mer tillåtande byggsektor där det tunga, långsamma, resursintensiva, platsbyggda ersätts av lean-tänk, smarta logistiklösningar, kortare byggtider och med klimatet som en självklarhet. Med en industri som växer och med en ständigt växande och förnybar råvara har vi alla möjligheter att leverera ytterligare.

Men industrins kapacitetsutbyggnad räcker inte om vi ska nå målen för bostadsförsörjning och klimatet fram till 2030. På samma sätt som kommuner har rådighet över det som byggs har staten samma möjlighet genom att inte bara peka utan också styra vad vi bygger, hur vi bygger och med vilken klimatskuld. Därför krävs att staten som Sveriges största beställare går före och ger sina bolag de direktiv och anvisningar som krävs för att göra verkstad av politiken. Bland annat genom att:

  • Skapa upphandlingskriterier för offentliga byggaktörer att premiera lägsta klimatpåverkan i både bygg- och förvaltningsskedet, genom gränsvärden för CO2-utsläpp.
  • Anpassa den offentliga upphandlingsprocessen till industriell produktion av bostäder där tid, kostnad, kvalitet och klimat blir skall-krav.
  • Förenkla planering och administration för industriell byggproduktion genom typgodkännande av byggsystem. 

På detta sätt visar inte bara politiken handlingskraft utan bekräftar också den ansats som den gett uttryck för – att låta det offentliga gå före. Det skapar en ny byggkalkyl som beaktar tid, kostnad, kvalitet och klimat mer likvärdigt på ett sätt som driver utvecklingen framåt och i enlighet med januariöverenskommelsen. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett levande och växande Sverige. Det Sverige som ska bli det första fossilfria välfärdslandet. 

Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks Bygg
Anders Carlsson, teknisk chef Derome Hus AB
Johan Blixt, vd VIDA Building AB
Björn Kölerud, tf vd Fleaxtor AB
Johan Samuelsson, vd Moelven Byggmodul AB
Johan Åhlén, vd Moelven Töreboda AB
Jonas Spangenberg, vd BoKlok AB
Jesper Åkerlund, vd Martinsons Byggsystem
Mikael Lindberg, försäljningschef Stora Enso Wood Products
Jörgen Hermansson, president Södra Building Systems AB
Peter Stenfelt, affärsområdeschef OBOS Sverige AB
Anders Normark, tf vd Setra Group AB
Lars Atterfors, vd Atterfors Consulting
Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli

Källa: Låt bostäder binda koldioxid (Dagens Industri, 25 augusti 2019)