Sveriges Träbyggnadskansli verkar för ökat träbyggande och tillväxt av den industriella träbyggsektorn i Sverige. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Vi leder kommunikationsarbetet kring trä­byggnadsutvecklingen och erbjuder information, experthjälp och projektstöd till olika initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar.

Träbyggandets vinster

Att bygga med modern träbyggnadsteknik är inte en materialfråga utan en systemfråga. Skillnaden är uppenbar när man jämför träbyggnadstekniken med de traditionella byggmetoderna.

Med industriell träbyggnadsteknik:

  • kan byggtiderna på arbetsplatsen kortas med 70 %.
  • bygger vi industriellt och ersätter byggarbetsplatsen med en montageplats.
  • använder vi industriell precision och bygger i en torr, kvalitetssäkrad fabriksmiljö.
  • minskar vi koldioxidutsläppen med 50 % sett ur en 50-årig livscykel.