Foto: Maria Fäldt

Debatt: Det är lätt att tro att byggindustrins viktigaste fråga är kalkstensbrytningen i Slite. Och visst vore ett stopp av Cementas brytning förödande. Samtidigt visar FN:s senaste klimatrapport att utmaningarna är ännu större. Slutsatsen kan inte vara någon annan än att det är dags för ett grönt skifte i byggindustrin – och att det måste ske nu.

Byggindustrin är en av Sveriges värstingar när det kommer till koldioxidutsläpp. Den står för över 20 procent av våra totala utsläpp av växthusgaser, där produktion av cement och stål är den största delen.

Det är bråttom med ett skifte och lösningar som ger bevisade klimatförbättringar måste omedelbart växlas upp. Det innebär att nyttjande av befintlig klimateffektiv teknik prioriteras framför väntan på att helt ny teknologi ska göra jobbet. Industriellt träbyggande är en sådan lösning som ger stora miljömässiga vinster, direkt och i varje projekt där det används.

Den svenska träbyggnadsindustrin växer snabbt och är i dag teknologiskt världsledande. Den finns geografiskt nära skogsråvaran, vilket ofta är där jobben behövs som mest. Det ger fler arbetstillfällen i glesbygd, vilket innebär att hela Sverige vinner på ett grönt skifte.

Låt oss vara tydliga med att alla material behövs. Även en fullt utbyggd träindustri behöver betong och stål och byggnader består nästan alltid av flera material som samverkar. Det gäller verkligen att rätt material hamnar på rätt plats. Vi ska fortsätta bygga med högt uppsatta kvalitetskrav och erbjuda goda miljöer att bo och arbeta i.

Vi vill också vara tydliga med att materialskiftet inte är nog. För att säkra ett framtida byggande och en konkurrenskraftig industri måste tillståndsprocesserna samtidigt bli snabbare och mer förutsägbara, samtidigt som beställarledet får en bredare leverantörsbas att luta sig mot.

Ett framgångsrikt skifte kräver med andra ord att producenter av byggmaterial, byggare och tekniska konsulter samverkar. Och vi kommer att behöva politikens stöd. Byggindustrin behöver långsiktighet och överblickbarhet, särskilt i en omställning.

I kölvattnet av cementakrisen har såväl näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) uttalat sig positivt om en grön omställning i byggindustrin. I Dagens Industri (19/8-21) betonar också bostadsminister Märta Stenevi (MP) behovet av en snabb omställning. Vi vill bidra till det i samarbete med sektorns alla aktörer. Det är nu det gäller att visa att vi kan det vi måste!

Susanne Rudenstam, kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli
David Johnsson, vd TMF, Trä & Möbelföretagen
Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket

Källa: Dagens Industri (20210825)