DaveCooper.Live har gjort ett digitalt fabriksbesök hos Lindbäcks i Piteå. I filmen intervjuas Helena Lidelöw (chef för forskning och utveckling) och Emil Johnsson (projektledare för implementering av ny cad-mjukvara).