Idag överlämnades träbyggsektorns färdplan för 2025 till statsminister Stefan Löfven vid ministerns besök på Stora Ensos fabrik för korslimmat trä i Grums. Färdplanen är framtagen av den samlade träbyggsektorn och ska ses som ett erbjudande till regeringen som i två regeringsförklaringar betonat vikten av att öka det industriella byggandet i trä. Det är en beskrivning av en växande industri som förnyar byggprocessen och som radikalt minskar klimatavtrycket från byggsektorn.

- Vi är glada och hedrade att få stå värdar för industrins överlämnande av färdplanen för industriellt träbyggande och att vi samtidigt får möjlighet att visa vår nya produktionslinje för korslimmat trä. Industriellt träbyggande är ett effektivt och hållbart sätt att bygga, som både möter framtidens byggutmaningar och är ett bidrag till att lösa dagens klimatutmaningar”, säger Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso.

 Färdplanen är en utfästelse för inriktning från den nya träbyggindustri som växer fram med produktionsanläggningar och fabriker över Sverige. Det är en sektor som på ett mycket konkret sätt förmår att leverera:

  •  Klimatnytta
  • Ökat bostadsbyggande
  • Arbetstillfällen över hela landet
  • Förnyelse av byggbranschen

 Vinster därutöver är förbättrad arbetsmiljö, produktivitetsökning och kvalitetskontroll.

- Från industrin uppskattar vi det tydliga politiska budskapet om ett ökat byggande i trä. För att det ska ske är det viktigt att det offentliga Sverige nu tar täten, som störste beställare har staten och dess bolag en stor möjlighet att påverka den inriktning som finns i regeringsförklaringen, kommenterar Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

- Industriellt träbyggande svarar på vår samtids största frågor; Klimatfrågan, jobb i glesbygd och bostadsbristen. Det handlar om ett nytt sätt att bygga med vinster som ökad produktivitet och bättre kvalitetskontroll, kommenterar David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen. 

Vid överlämnandet deltog Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso, Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli, David Johnson, vd TMF- Trä och Möbelföretagen, samt Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-Facket. Fotograf är Kjell Andersson.

Färdplanen är utarbetat av ledande träbyggföretag tillsammans med Linköpings Universitet och Luleå Tekniska Universitet, och finns att ladda ner på www.trabyggnadskansliet.se. 

Läs hela färdplanen

För mer information:
Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli
070 214 37 72, susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se