Möt oss i Almedalen! Den 28 juni kl 09:00-09:55 arrangerar Träbyggnadskansliet och Svenskt Trä seminariet "Tid för förändring eller kör vi business as usual?". Samtalet handlar om vässade ambitioner och insatser inom bygg- och fastighetssektorn som levererar klimatnytta redan idag.

Europa har siktet inställt på klimatneutralitet 2050. I Sverige är målet att bli världens första fossilfria välfärdsnation, och ska nu införa gränsvärden för byggnaders klimatutsläpp för att styra byggsektorn mot målet. Frågan är vad det betyder att bygga klimatneutralt och är det ens är möjligt?

I Europa beskriver satsningen ”A Green deal” hur vägen fram ser ut, och runt om i världen läggs nationella och regionala planer för en klimatneutral framtid. Hur bidrar bygg- och fastighetssektorn till det målet? Sektorn står globalt för 40 % av utsläppen av CO2, och för de största avfallsströmmarna. I Sverige är vi snäppet bättre, men ändå kommer 20 % av de nationella utsläppen från byggverksamhet och drift av fastigheter. Lagen om klimatdeklarationer har inneburit snabb kunskapsuppbyggnad om att beräkna och redovisa klimatpåverkan, och de första försöken till ekonomiska styrmedel börjar komma på plats genom exempelvis gröna obligationer. Men det finns all anledning att undra över allvaret i den svenska ambitionen. Kommer Boverkets förslag för införande av gränsvärden innebära att sektorn tar de snabba kliv mot minskade utsläpp som behövs för att nå klimatneutralt byggande 2050? Det här samtalet handlar om vässade ambitionerna och insatser som levererar klimatnytta redan idag.

Medverkande:
Emma Wiesner, ledamot Europaparlamentet, C
Tove Malmqvist Stignell, forskare, KTH
Josephine Nellerup, klimatstrateg, Malmö Stad
Anders Carlsson, hållbarhetschef, Derome AB
Anna Berggren, hållbarhetsstrateg, BoKlok AB
Anna Ryberg Ågren, direktör, Svenskt Trä
Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli

Plats:
Hästgatan 2, Visby

Kontakt:
Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli
08-762 72 73
susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se