Sara Kulturhus och The Wood Hotel i Skellefteå. Fotograf: Patrik Degerma

Den 25–30 juni kommer en delegation från USA tillsammans med kollegor från Storbritannien, Irland och Japan, till Sverige för att studera hållbart industriellt träbyggande. Representanter från det amerikanska bostads- och stadsutvecklingsdepartement med flera kommer besöka kända träbyggnadsprojekt såsom Sara Kulturhus i Skellefteå, Tallen i Piteå och Trikåfabriken i Stockholm, men också ha möten med politiker, myndighets- och näringslivsföreträdare.

Utmaningarna för svenskt bostadsbyggande och byggindustri är många och varierade. Bristen på bostäder, framför allt i storstadsområdena, är ett pågående problem som behöver lösas för att möta den växande befolkningens behov. Men problemen är inte bara nationella utan internationella. Vi står inför utmaningar som klimatförändringar, hållbarhet och resurseffektivitet, där traditionella byggmaterial som stål och betong har sina begränsningar.

Här kommer svenskt industriellt byggande i trä in som en potentiell lösning. Trä som byggmaterial erbjuder flera fördelar som kan hjälpa till att övervinna dessa utmaningar. För det första är trä ett förnybart material som kan odlas och återskapas, vilket gör det till en hållbar lösning för byggindustrin. Skogen är en naturlig resurs i Sverige, och genom att använda trä som huvudsakligt byggmaterial kan vi minska vår klimatpåverkan och främja en cirkulär ekonomi.

Industriellt byggande i trä erbjuder också snabbare och mer effektiva byggprocesser. Genom att använda prefabricerade trämoduler och element kan byggprojekt genomföras med kortare byggtider och bättre kostnadskontroll. Detta är särskilt värdefullt i en tid när behovet av bostäder är brådskande och efterfrågan är hög.

– Sverige är en ledande nation inom hållbart industriellt byggande i trä och utgör en utmärkt fallstudie för vår framtida strategi för att leverera högre kvalitet och mer prisvärda bostäder i USA. Under besöket kommer vi dra lärdomar om hur vi i USA kan påskynda tillväxten inom den inhemska industriella byggnadssektorn för att möta utmaningarna med bostäder till överkomliga priser och klimatförändringarna, säger Ivan Rupnik, fil.dr och docent vid Northeastern University, grundare av MOD X och ledare för delegationen.

– Det finns ett stort internationellt intresse för industriellt byggande i trä från länder som Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och nu USA. Men den svenska kunskapen kring industriellt träbyggande skulle kunna spridas ännu bredare och öka svenska företags exportmöjligheter. Det skulle innebära minskad negativ klimatpåverkan hos mottagarländerna och ökad efterfrågan på högkvalitativa svenska produkter. Sådana här besök är ett ljus i den annars så mörka byggsektorn i Sverige, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli och en av värdarna för det amerikanska besöket.

Bakgrund
Det svenska utbytesprogrammet är en del av samarbetet mellan USA:s bostads- och stadsplaneringsdepartement (HUD) och National Institute of Building Sciences (NIBS) med MOD X för att ta fram en strategisk plan för industriellt byggande (IC) i USA. Programmet syftar till att främja tillväxt och utveckling inom den nationella IC-sektorn med fokus på trähusbyggande. Det övergripande målet är att underlätta och påskynda tillväxten inom den inhemska IC-sektorn för att möta utmaningarna med bostäder till överkomliga priser och klimatförändringarna.

Delar ur det svenska utbytesprogrammet 25–30 juni 2023
Representanter från media är välkomna att bevaka delar av programmet. Vid intresse, vänligen kontakta Alf Karlsson alf.karlsson@thelabyrinth.se 

26–27/6 Skogar, sågverk och korslimmat trä
Delegationen som övernattar på The Wood Hotel i Skellefteå, kommer att resa till Bygdsiljum för att besöka ett av Sveriges äldsta och mest innovativa träproduktsföretag, Martinsons (Holmen). Gruppen kommer att få en rundvandring på företagets sågverk och deras toppmoderna massatillverkningsanläggning. På vägen norrut kommer deltagarna även att resa genom flera av Sveriges hållbart förvaltade skogar. Besöket innehåller också en förevisning av Sara Kulturhus i Skellefteå.

27/6 Storskaligt modulbyggande
Delegationen kommer att få sällskap av Helena Lidelöw, teknisk chef på Volumetric Building Companies och en ledande global auktoritet inom hållbart prefabricerat byggande. Helena kommer att guida deltagarna genom Lindbäcks fabrik, en av världens största träbaserade fabriker för volymbaserad modulbyggnad, samt Podcomp-anläggningen för automatiserade badrumsmoduler. Delegationen kommer även att besöka bostadsprojektet Tallen i Piteå.

28/6 Timber on Top
Delegationen reser till Stockholm där de får träffa MoKo, ett nystartat företag inom prefabricerat byggande, för en diskussion om affärsmodeller. Deltagarna kommer även att besöka Trikåfabriken, en ikonisk byggnad som ursprungligen uppfördes 1928 och som renoverats enligt principen "Timber on Top ", där massivt trä används som ett verktyg för på- och tillbyggnad av befintliga byggnader.

29/6 Arbetskraft, lagstiftning och prisvärda bostäder
Stockholmsbesöket fortsätter med visning av en rad färdigställda träbyggnadsprojekt som levererats av ledande svenska företag, inklusive Folkhem och BoKlok. Delegationen kommer också att träffa politiker och myndighetsrepresentanter som är involverade i industriellt byggande, och dagen avslutas med ett seminarium på amerikanska ambassaden.

30/6 Symposium och workshop
Sverigeprogrammet avslutas med en heldagskonferens i två delar. Den första delen består av en inblick i prefabricerat byggande i USA, Storbritannien, Japan och Sverige, följt av en frågestund. Den andra delen utgörs av en interaktiv workshop som syftar till att identifiera internationell bästa praxis för att övervinna hinder och utnyttja prefabricerat byggande fullt ut för att uppnå mer hållbart, motståndskraftigt och rättvist bostadsbyggande för alla invånare.