Lars Stehn, professor vid Luleå tekniska universitet

PRESSMEDDELANDE 20211208. Den industriella träbyggnadssektorn har höjt produktiviteten med 30 % och kortat byggtiden med 3,3 månader. De resultaten visar en ny studie av den industriella träbyggsektorn gjord av Luleå Tekniska Universitet (LTU). Studien presenterades av professor Lars Stehn på ett seminarium i riksdagen under torsdagen. Den traditionella byggindustrin har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant, den industriella träbyggnadsindustrin. Nu finns studien "Produktivitetsmått för Industriellt träbyggande" tillgänglig.

Industriellt byggande beskrivs som en modern industri med klimateffektiva processer, energieffektiva produktionsmetoder och industriella flöden med hög prefabriceringsgrad. Huvudfrågan för detta projekt har varit att ta reda på hur produktivitetsutvecklingen för industriellt byggande i Sverige ser ut. Genom att förstå styrkor och svagheter i produktivitetsutvecklingen skapas förutsättningar för att ytterligare utveckla potentialen.

Gör industriellt träbyggande till en ny export- och tillväxtsektor
– Som forskare har jag följt det industriella byggandet under lång tid och har därmed också kontakt med de ledande företagen. Jag visste att den här industrin besitter en stor styrka och att utvecklingen gått åt det här hållet. Men att nu kunna mäta på branschnivå och få siffrorna svart på vitt har visat resultat som vida överstigit mina förväntningar, säger professor Lars Stehn, och fortsätter: Det finns goda skäl att fortsätta expandera den här sektorn. Sverige ses redan som föregångare, och vi har stora möjligheter att utvecklas till en internationell nod för industriellt träbyggande.

Som internationell företrädare för branschen genom uppdraget som adjungerad professor i industriellt byggande på Stanford University är Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef på BoKlok, enig med Stehn:

– Det finns en potential för svenska företag som är långt större än den svenska marknaden, och för att nå den behöver industri och akademi fortsatta den gemensamma utvecklingen på väg mot industri 4.0. Vi har verkligen ett momentum för att utveckla den här branschen till en ny exportindustri.

Snabbväxare med klimatet som drivkraft
– Den stora drivkraften är klimatfrågan, men branschens styrka ligger i den förnyelse av byggindustrin som det industriella byggandet innebär. Ett effektivt nyttjande av resurser är förutom en hållbarhetsfråga också den enda vägen mot kostnadseffektivitet, kommenterar Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

På torsdagens seminarium deltog också Anders Carlsson, forsknings- och utvecklingschef Derome, Helena Lidelöw, teknisk chef Lindbäcks Bygg, Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef BoKlok, Johan Åhlen, vd Moelven Töreboda samt Mikael Anjou, vd Sizes.

Projektet har letts av professor Lars Stehn, LTU, tillsammans med Alexander Jimenez, doktorand, LTU och med Jerker Lessing, FoU-chef BoKlok, som biträdande projektledare. I projektet deltar följande bolag: Anebyhus, BoKlok, Derome, Götenehus, Lindbäcks Bygg, Martinsons, Moelven Töreboda, Moelven Byggmodul, OBOS, Setra, Södra Building Systems, Sizes och Vida Building.

Studien har finansierats av TräCentrum Norr (TCN) och Centrum för byggande och boende med trä (CBBT).

Läs studien Produktivitetsmått för Industriellt träbyggande