Byggsektorn står för över 20% av de totala koldioxidutsläppen och utsläppen ökar. Det måste vi ändra på. Som en av initiativtagarna och del av en samordningsgrupp har Sveriges Träbyggnadskansli, tillsammans med byggsektorn i Malmö och Malmö stad lanserat Sveriges första lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor, LFM30.

Med utgångspunkt i nationella färdplaner, politiska strategier och agenda 2030 har Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor på mindre än ett halvår gått från idé till färdig strategi. Det har varit en snabb process som engagerat över 100 byggaktörer som under arbetets gång förfinats till det dokument som nu går att ta del av på www.lfm30.se.

Som en av Sveriges mest tongivande städer när det gäller samhällsbyggnad och hållbarhet och nu med denna färdplan, har Malmö visat att klimatfrågan inte kan vänta till 2045 eller 2050. Vi måste alla agera med det vi kan och vet här och nu med målet: klimatneutralt 2030. Träbyggsektorn står redo att anta utmaningen och kan från dag ett leverera klimatnytta.

Läs mer, ta del och skriv på ni också!

Läs mer om LFM30