Vi verkar för att modern träbyggnation ska användas i större utsträckning på den svenska byggmarknaden.

Mer information

Modern industriell träbyggnadsteknik

Sverige har vi en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i trä. De senaste årtiondena har man även insett träets stora tekniska och miljömässiga fördelar. Det har lett till att allt fler höghus, sporthallar och vägbroar byggs med trästomme. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 20 % och intresset fortsätter bara att öka.

 

Industriellt träbyggande